Underlätta vardagen med rut- eller rotavdrag!
ServEase är ett nystartat företag från i våras som drivs av Magnus Abrahamsson med hjälp av sin far Kjell Abrahamsson. Tanken är att erbjuda privatpersoner hjälp med ett antal tjänster för att underlätta vardagen och de erbjuder idag ett flertal olika tjänster som berättigar till rot- eller rutavdrag, som till exempel städning, trädgårdsarbete, målning, tak- och fasadbyte samt snöskottning.
ServEase har redan idag fått ett flertal uppdrag även om antalet företag inom branschen är stort. Men behovet är stort och eftersom Kjell tidigare jobbat inom byggbranschen medan Magnus har erfarenhet av markarbeten och trädgårdsarbeten så kompletterar de varandra bra.
– Jag är egentligen maskinreparatör i grunden men med tiden kom jag att jobba alltmer inom byggbranschen, berättar Kjell.
De bygguppdrag de tar på sig är uteslutande av enklare karaktär, som till exempel omläggning av tak eller fasad, målning och mindre rivningsarbeten. Men eventuellt kommer de att anställa ytterligare en person framöver, eftersom de redan nu har svårt att hinna med emellanåt. Tanken är i så fall att anställa någon som är utbildad inom snickeri för att kunna erbjuda även den typen av uppdrag.

Några av de tjänster som är väldigt efterfrågade idag är takbyten, som de flesta hus från 70-talet just nu är i behov av. Ett annat område handlar om trädgårdsarbete, där många äldre som ännu inte flyttat från sina hus behöver hjälp med exempelvis gräsklippning. Magnus är alltid noga med att allt ska vara räfsat och bortforslat efter klippningen för att det ska se snyggt ut när han lämnar, vilket han fått många uppskattande kommentarer om från kunderna.
– Det är helt enkelt en princip vi har att vi forslar bort allt skräp efter oss oavsett vilken typ av uppdrag det handlar om, menar de.
Eftersom Kjell egentligen är pensionär var tanken från början att han enbart skulle hjälpa till med administration och pappersarbete, men vartefter började han hjälpa till även inom andra områden och idag tycker han själv att det är betydligt roligare att vara ute och röra på sig lite och träffa folk, speciellt som det också är ett sätt att hålla sig i form.

ServEase

Bransch:
Trädgård

Telefon: 0768-425 583


Email:
abrahamsson36@hotmail.com

Adress:
ServEase
Kånghallagatan 70
44338 Kungälv

| 13 SENASTE FÖRETAGEN